Επιστροφές

ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα τα οποία αγόρασε, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ανακοινώσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων αυτών και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την εταιρία ταχυμεταφορών και μόνο εφ’ όσον τα προϊόντα δεν έχουν αποσφραγιστεί!! Στην περίπτωση αυτή το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαραίνει εξολοκλήρου τον πελάτη. Επίσης θα πρέπει η επιστροφή να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο και τα προϊόντα να είναι στην κατάσταση που παρελήφθησαν. Προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγισθεί κι έχει αφαιρεθεί ή παραβιαστεί η ειδική ταινία ασφαλείας, δεν επιστρέφονται!

- Αν το προϊόν που παραλήφθηκε φέρει διαφορετικό κωδικό από αυτόν που παραγγέλθηκε, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει το προϊόν εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής .Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής (κόστος επιστροφής) των προϊόντων βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την εταιρία μας. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο και να είναι στην κατάσταση που παρελήφθησαν χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί. Προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγισθεί κι έχει αφαιρεθεί ή παραβιαστεί η ειδική ταινία ασφαλείας, δεν επιστρέφονται!

- Αν το προϊόν παρουσιάζει βλάβη ή είναι ελαττωματικό κατά την παραλαβή του και δεν φέρει εγγύηση κατασκευαστή, τότε ο πελάτης έχει δικαίωμα να το επιστρέψει εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του βάσει αναφοράς παράδοσης από την εταιρία courier, προς αντικατάσταση στο  pussycat.gr χωρίς καμία επιβάρυνση στα έξοδα αποστολής , ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο! (Τα προϊόντα ελέγχονται πριν την αποστολή προκειμένου να εξασφαλίσουμε την μη ύπαρξη τυχών μηχανικού/ ηλεκτρικού, κατασκευαστικού προβλήματος).

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό λόγω λάθος εκτίμησης του πελάτη τότε το κόστος αποστολής επιβαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη. Για προϊόντα που φέρουν εγγύηση κατασκευαστή, η διαδικασία αντικατάστασης γίνεται βάσει των οδηγιών που φέρει η εγγύηση η οποία εσωκλείεται στο προϊόν και μόνο από την κατασκευάστρια εταιρία.

- Για να μας επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε από εμάς θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσω e-mail στο info@pussycat .gr
 

TOP